Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Dergi Hakkında
Dergi Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu yeni dergisini, ya da İTÜ Yönetim Kurulu’nun benimsediği adıyla İTÜ Dergisi’ni yayınlamaya başlarken, Dergi’nin hedefi, düzeni ve beklentilerimiz ile ilgili düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

İTÜ Dergisi, 5 seri halinde yayınlanacaktır.

 Seri A : Mimarlık, Planlama, Tasarım
 Seri B: Sosyal Bilimler
 Seri C : Fen Bilimleri
 Seri D : Mühendislik
 Seri E : Su Kirlenmesi Kontrolü
 
 
Temel hedefimiz, Türkçe, nitelikli bir bilimsel dergi çıkarmaktır. Bu konuda yayın yönetmenlerimizin ve yayın kurullarımızın azami titizliği göstereceğine eminim. Bu hedef doğrultusunda, Dergi’de, (1) “Makaleler”, (2) İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan doktora çalışmaları ve araştırma projeleri sonuçlarından yararlanılarak hazırlanan “Makaleler”, (3) sonuçlarının hızla duyurulması istenilen çalışmaları tanıtan “Teknik Notlar”, (4) “Okuyucu mektupları” yayınlanmaktadır.

Dergi’ye gönderilen makaleler hakem denetiminden geçecek, doktora çalışmalarından hazırlanan makaleler doktora adayı ve tez yöneticisinin ortak eseri olacaktır. Dergi’de yayınlanan her tür yazı (bu yazı da dahil) hakkında eleştiri yazısı gönderilebilir. Bu eleştiriler, “Yayın Yönetmeni’ne Mektup” olarak Dergi’de yer alacak, gerekiyorsa Dergi’nin daha sonraki sayısında yazarın cevabı da yayınlanacaktır.

Dergi düzeninin sade, fakat yeteri kadar ayrıntılı olmasına özen gösterilmiş, mevcut teknik olanaklar en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Dergi’yi yayına hazırlarken beklentilerimiz, Dergi’nin kapsadığı bilimsel ve mesleki konularda yazılmış nitelikli yazılara ilgi duyan herkese erişebilmektir. Burada, siz sayın okuyucularımıza da bir görev düşmektedir :“Eğer beğendiyseniz lütfen duyurunuz!”

 Prof. Dr. Ergün Toğrol, Genel Yayın Yönetmeni
 Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Genel Teknik Yönetmen