Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 17
Yayın Kurulları  › Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

İstanbul Teknik Üniversitesi adına sahibi
Muhammed ŞAHİN

Genel Yayın Yönetmeni
Ergün TOĞROL

Genel Teknik Yönetmen
Nebiye MUSAOĞLU

Yayın Yönetmeni
:  Ahsen ÖZSOY
Teknik Yönetmen: Pelin TAN
Teknik Yönetmen: Özge ATALAY ÇELİK
Teknik Yönetmen:  Gözde ÇOLAKOĞLU

Yayın Kurulu
Hacer ANSAL
Cihat AŞKIN
Cem BEHAR
Şehvar BEŞİROĞLU
Gökhan ÇETİNSAYA
Sema ERDER
Gülden ERKUT
Mine GÖĞÜŞ TAN
İştar GÖZAYDIN
Nuran Zeren GÜLERSOY
Fatma KÜSKÜ
Ayla ÖDEKAN
Turgut SANER
Ümit ŞENESEN
Zeren TANINDI
Uşun TÜKEL
Devrim ULUCAN
Nurhan YENTÜRK

Yayın Koordinatörü
Nilay ELGİNÖZ